J

Jon

Jon – insonning ichki dunyosi toʻgʻrisidagi qarashlarni ifodalovchi tushuncha. Bu tushuncha tarixan oʻzgarib turgan. Kelib chiqishi inson va hayvon tanasida yashaydigan, uyqu vaqtida yoki oʻlgan vaqtda tanadan chiqib ketadigan alohida…
Батафсил

Jigʻildon qaynashi

Jigʻildon qaynashi, meʼda kanashi, zarda qaynashi – toʻsh ostida va qiziloʻngach boʻylab achishish sezgisi paydo boʻlishi, meʼda suyuqligi aralashgan ovqat qiziloʻngachga chiqib, uning shilliq pardasiga taʼsir etishi jigʻildon qaynashiga sabab…
Батафсил

Jismoniy tarbiya

Jismoniy tarbiya, badan tarbiya – sogʻliqni mustahkamlashga, odam organizmini uygʻun ravishda rivojlantirishga qaratilgan umumiy tarbiyaning uzviy qismi. Jamiyatdagi jismoniy madaniyat ahvolini bildiruvchi koʻrsatkichlardan biri. Jismoniy tarbiyaning asosiy vositalari: jismoniy mashgʻulotlar,…
Батафсил

Jismoniy mashqlar

Jismoniy mashqlar – kishining jismoniy taraqqiyot darajasini oshirish uchun maxsus tanlangan harakatlar. Muntazam va izchil bajariladigan jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosini tashkil etadi. Jismoniy tarbiya amaliyotida tarkib topgan jismoniy mashqlar…
Батафсил

Jismoniy madaniyat

Jismoniy madaniyat – umum insoniy madaniyatning bir qismi, inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy faoliyat sohasi. Jamiyatdagi j.m. holatining asosiy koʻrsatkichlari: odamlarning soglomligi va jismonan chiniqqanligi, jismoniy madaniyatning…
Батафсил

Jinsiy hayot

Jinsiy hayot – jinsiy halovat qaror topishiga qaratilgan murakkab jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayonlar majmui. Jinsiy hayot urugʻ (avlod)ni davom ettirishi bilan birga erkak va ayol oʻrtasidagi maʼnaviy yaqinlikni ham…
Батафсил

Jinsiy tarbiya

Jinsiy tarbiya – bolalar, oʻsmirlar va yoshlarda jins masalalariga nisbatan toʻgʻri munosabatni shakllantirib borishga qaratilgan tibbiy va pedagogik tadbirlar tizimi; tarbiya jarayonining muhim qismi. Jinsiy tarbiya shaxsning jismoniy, aqliy, maʼnaviy…
Батафсил

Jinsiy sovuqlik

Jinsiy sovuqlik, frigidlik – seksual taʼsirotga javoban erotik hisning sustligi (q. Seksologiya). Jinsiy sovuqlik deganda ayollar xulq-atvoridagi xatti-harakatlar, jumladan, jinsiy maylning susayishi va jinsiy qoniqish – xush yoqish (orgazm) sezgisining…
Батафсил

Jinsiy koʻpayish

Jinsiy koʻpayish – urgʻochi va erkak jinsiy hujayralar — gametalarning qoʻshlishidan hosil boʻladigan zigotadan yangi organizmning rivojlanishi, organizmlar koʻpayishining turli shakllari. Jinsiy koʻpayishda genetik jihatdan har xil gametalarning urugʻlanish jarayonida…
Батафсил

Jinsiy yetilish

Jinsiy yetilish, voyaga yetish, pubertat davr [lot. pubertas – boʻyiga yetish, jinsiy yetilish] – odam (q. Balogʻatga yetish) va hayvonlarda organizmning jinsiy koʻpayish qobiliyatiga ega boʻlgan shaxsiy rivojlanish davri. Jinsiy…
Батафсил