I

isitma

Isitma

Isitma – odam va issiq qonli hayvonlar organizmining qoʻzgʻatuvchi omillar (xususan, mikroblarga nisbatan maxsus reaksiyasi; himoyalanish usullaridan biri. Tana haroratining koʻtarilishida namoyon boʻladi, koʻpgina kasalliklarda kuzatiladi. Tana haroratining koʻtarilishi bilan…
Батафсил

Ichki sekretsiya

Ichki sekretsiya – organizmdagi har xil aʼzo va toʻqimalarning qonga yoki toʻqima syuqligiga maxsus moddalar ishlab chiqarishi. Odatda, ichki sekretsiya bezlari (endokrin bezlar) deganda maxsus fiziologik faol moddalar – garmonlarni…
Батафсил

Innervatsiya

Innervatsiya [lot. in – ichga, nervus – nerv] – odam va hayvonlar aʼzolari hamda toʻqimalarining markazga intiluvchi va markazdan qochuvchi nerv (asab) tolalari orqali markaziy nerv tizimi bilan bogʻlanishi. Toʻqima…
Батафсил

Immunitet

Immunitet [lot. immunitas – biron narsadan xalos, ozod boʻlish, qutulish] – tirik mavjudotlarning oʻz butunligi va biologik noyobligini buzuvchi “yot” omillardan himoyalanishi, qarshilik koʻrsatishi, rezistentligi. “Yot” omillarga bakteriya va ularning toksinlari, viruslar, zamburug'lar, sodda…
Батафсил

Iqlimga moslashish

Iqlimga moslashish, iqlimlatirish – organizmlarning yangi hayot sharoitiga moslanishi va rivojlanishning barcha bosqichlarini oʻtab, yashovchan avlod berishi. I.m deganda organizmning faqat boshqa iqlim sharoitiga emas, balki yangi biotsenozga moslashishi ham…
Батафсил